Peștera Zeicului

Peștera Zeicului se află în Munții RetezatJudețul Hunedoara, pe râul Jiul de Vest, în apropiere de localitatea Câmpu lui Neag, la altitudinea de 1260 m.

Peștera Zeicului, situată pe teritoriul Parcului National Retezat, a fost declarată rezervație naturală speologică de categoria a III-a deoarece prezintă o mare varietate de formațiuni stalagmitice și un bogat material paleontologic.

Peștera a fost inclusă în Legea nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 152 din 12 aprilie 2000, în Anexa Nr. I - Zone naturale protejate de interes național și monumente ale naturii, la nr. crt. 2.496, cu suprafața de 1 ha.

Peștera Zeicului era cunoscută în prima ei porțiune, de localnici, ca loc de adăpost pentru turme. Se spune că ea a slujit și ca ascunzătoare pentru haiducii lui Zeicu, fapt întărit prin descoperirea în peșteră a unor flinte ruginite. După prima sală se află un horn, înalt de 12m, continuat cu o sală cu multe concrețiuni, în care sau găsit și urme de Ursus spelaeus (ursul de cavernă). Din această sală se deschide și gura unui puț cu o adâncime de 48 m, în care se află o stalactită de peste 12 m înălțime, una din cele mai mari din țară.

Sursa:https://ro.wikipedia.org/wiki/Peștera_Zeicului

Peștera cu Corali

Constituie una dintre descoperirile speologice ale anului 1970 facută de Cercul de speologie ”Focul Viu” din București. În anul 1971 se realizează planul peșterii, care ulterior (1972) este declarată rezervație speologică și închisă cu poartă metalică.

Peștera cu Corali se găsește sub culmea Cioaca (din Munții Vâlcan), la 1000m alt. absolută în dreptul confluenței Jiului de Vest cu Scorota, se urca pe versantul drept al Jiului o diferență de nivel de circa 110 m printr-o zona cu tufișuri dese și copaci izolați. Nu există potecă, iar deschiderea este vizibilă numai de pe versantul opus.

        Este o peștera liniară cu lungime totală de 83 m, fosilă, descendentă. De la intrare se pătrunde într-o galerie înaltă de 2 - 4 m, cu lățimi care variază între 5 și 8 m și care se îngustează până la 1 m în punctul denumit Altarul. Planșeul este acoperit cu blocuri desprinse din tavan. Dupa 50 m se coboară o săritoare de 5 m, la baza căreia începe Sala cu Coralite, înalta de 5 - 7 m și lungă de 30 m; loc unde coralitele au avut condiții ideale de dezvoltare. Cu diverse forme și culori, de la albul translucid la rosu - maron, aceste formațiuni creează un ansamblu de o remarcabilă frumusețe. Fără îndoială, Peștera cu Corali este una dintre cele mai frumoase peșteri cu cristale coraliforme din România.

Parcul Național Retezat

Parcul Național Retezat este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a II-a IUCN (parc național), desemnată în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, precum și a unor habitate naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate.

De ce este Retezatul un loc special?

  • fiindcă... are peste 50 de ochi albaştri - cele peste 50 de lacuri şi tăuri în care se oglindeşte albastrul cerului;
  • fiindcă... cel mai întins lac glaciar din România - lacul Bucura - se găseşte în mijlocul Retezatului;
  • fiindcă... şi cel mai adânc lac glaciar din România- lacul Zănoaga- se găseşte tot în Retezat;
  • fiindcă... sunt 50 de vârfuri mai înalte de 2000 de metri;
  • fiindcă... este locul care te provoacă să descifrezi misterul care  învăluie vârful Gugu sau să desluşeşti de unde vine “aerul” straniu al Tăului dintre Brazi;
  • fiindcă... e ciudat ca în acelaşi masiv să găseşti un relief tipic glaciar, cu văi, lacuri şi circuri glaciare, dar şi calcare împânzite de chei, peşteri şi avene;
  • fiindcă... locul este izvorul multor legende şi poveşti fascinante  despre flăcăi viteji, domniţe suave, haiduci cu milă faţă de cei oropsiţi, zmei înaripaţi şi ... dinozauri pitici.

Sursa:http://retezat.ro/

   

Prin întinderea sa P.N. Retezat se suprapune structurilor geologice care alcătuiesc grupa munților Retezat-Godeanu. Caracteristica principală a Munților Retezat este dată de prezența a două mari blocuri de roci eruptive care se desfășoară pe direcțiile de curgere ale Lăpușnicului Mare și Râului Bărbat: spre nord masivul granodioritic de tip Retezat și masivul granodioritic de Buta, care apare în sudul culoarului de vale Lăpușnic-Bărbat și cade sub depozitele jurasice ale Retezatului Mic. P.N. Retezat dispune de o mare diversitate a formelor, ceea ce oferă peisajului o spectaculozitate aparte. Aici se păstrează cele mai reprezentative forme de relief generat de modificările climatice, relictele glaciațiunii cuaternare din Carpați: circurile glaciare, văile glaciare, custurile, rocile striate și morenele. Flora: aproape 1190 specii de plante superioare din cele peste 3450 cunoscute în România, peste 90 de taxoni endemici, 130 de plante rare sau vulnerabile din Lista roșie a plantelor superioare din România; sub aspect florogenetic, Munții Retezat reprezintă centrul genetic pentru genurile Poa și Hieracium. Fauna: specii endemice de nevertebrate: 9 specii de fluturi, 6 specii de plecoptere și 4 de trichoptere; multe specii de vertebrate a căror conservare necesită desemnarea ariilor speciale de conservare; 185 specii de păsări, 55 specii de mamifere.

Sursa:http://natura2000.eea.europa.eu

VisitUricani

2020

web counter

©Soo