Clubul Micilor Aventuriști

Cine sunt Micii Aventuriști? Tineri din orașul Uricani.

Ce este Aventurismul? O inițiativă educativă destinată copiilor şi tinerilor, bazată pe voluntariat, fără deosebire de naţionalitate, rasă, sex, credinţă sau condiţie socială, în concordanţă cu principiile respectului reciproc și a dragostei față de natură.

Scopul nostru este de a contribui la dezvoltarea copiilor și tinerilor, în vederea împlinirii lor fizice, intelectuale, sociale, pentru a deveni cetăţeni responsabili ai comunităţilor locale prin activități recreativ instructive și sportive.

Metoda folosită în practica Micului Aventuristului este un sistem de auto – educaţie progresivă, bazată pe:

1. Învăţarea prin acţiune;

2. Participarea în grupuri mici urmărind descoperirea progresivă şi acceptarea responsabilităţilor, formarea spiritului de autodeterminare în dezvoltarea caracterului, acumularea de cunoştinţe şi deprinderi, câştigarea încrederii în forţele proprii, capacitatea de adaptare şi abilităţile de a coopera şi conduce.

3. Programe de activităţi progresive şi stimulative, bazate pe interesul participanţilor, incluzând jocuri, cunoştinţe practice utile şi servicii în folosul comunităţii, desfăşurate, în general, în cadrul oferit de natură, în strânsă legătură cu aceasta.

”Am învățat să mă orientez cu harta și busola” - Roberta

Ne-am cățărat în Cheile Valomir” - Roxi

”Ne-am plimbat pe traseele cicloturistice din orașul Uricani” - Patrick

”Am învățat să ne asigurăm când mergem pe munte” - Teo

”Știu să mă orientez pe trasee” - Răzvan

”Știm să acordăm prim ajutor” - Daniela

”Avem mica noastră expoziție de desene” - Irina

”După ce înveți să instalezi un cort, îți va place viața în natură” - Gabi

”Acum cunosc toate traseele turistice din orașul Uricani” - Bițu

”Suntem o echipă frumoasă de copii care iubesc muntele” - Nicoleta

VisitUricani

2020

web counter

©Soo