Babele

Modelarea prezentă a reliefului se realizează continuu sau intermitent sub acţiunea agenţilor modelatori, constituindu-se într-un sistem natural deschis ce determină dinamica şi modificarea peisajului geomorfologic. Vântul, ploile, procesul îngheţ – dezgheţ, curgerea apei sau a gheţarilor au ca rezultate eroziunea diferenţială şi formele reziduale gravitaţionale: ace, babe, sfincşi, poduri naturale.

Zona piemontană a oraşului Uricani este plină de surprize, printre care şi babele răsfirate pe culmile rezultate ale piemontului fragmentat al bazinul hidrografic al Jiului de vest.

 
 
 
 

VisitUricani

2020

web counter

©Soo