Vizitarea lăcașelor de cult, a bisericilor și mânăstirilor este o formă în continuă dezvoltare a turismului, iar prin turismul ecumenic credincioșii pot vizita organizat lăcașele de cult. Chiar dacă în orașul Uricani numărul bisericilor este mic, acestea pot fi vizitate de către turiști, unde aceștia pot participa la slujbe sau alte evenimente.
Cultele au privilegiul de a beneficia de un potențial turistic de excepție, cu o largă paletă de oferte menite a atrage, mai ales, turismul european. Pe lângă funcția de păstrare și conservare a patrimoniului au și îndatorirea de a face cunoscute publicului, prin modalități specific monahale, toate elementele care conferă unui obiect semnificația valorii sale.

Biserica

“Adormirea Maicii Domnului”

Între anii 2006 şi 2010, a fost construită biserica ”Adormirea Maicii Domnului”, un edificiu de plan triconic, cu absidele pentagonale, supraînălţat printr-o turlă octogonală centrală zveltă, pe bază patrulateră.

În dreptul unicei intrări apusene s-a adosat (alipit) un pridvor deschis de zid, susţinut de opt coloane.

Ridicată după planurile unor cunoscuţi arhitecţi biserica face trimitere la străvechile ctitorii moldoveneşti din timpul voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt.

 

Biserica cu hramul

“Înălţarea Domnului”

Această sfântă biserică cu hramul “Înălţarea Domnului” din Mailat – Uricani, a treia în acest loc, a fost construită în 1870 pe cheltuiala enoriaşilor.

S-a zugrăvit în 1874 când credincioşii au hotărât renovarea sfântului locaş, astfel în 1970, biserica a fost refacută din temelie.

În 1979, biserica a fost pictată de absolvenţii Şcolii de Pictură Bisericească de pe lângă Patriarhia Ortodoxă Română.

Iconostasul, sculptat şi donat, a fost pictat în 1982 pe cheltuiala consiliului parohial şi a credincioşilor creştini ortodocşi din Uricani. S-a sfinţit la 27 mai 1982 – cu hramul Înălţarea Domnului.

Biserica

“Sf. Gheorghe”

Biserica cu hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe din Valea de Brazi, Uricani a fost construită în anul 1937 sfinţindu-se în data de 29 mai 1941 de către PS Ioan Balan episcopul Lugojului.

Între anii 1972-1973, prin contribuţia credincioşilor în frunte cu Pr. paroh iconom Bociat Lucian, s-a executat pictura bisericii în tehnica „frescă stil bizantin tradiţional românesc”.

Biserica cu hramul

“Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”

În extremitatea vestică a depresiunii Petroşani, pe parcursul superior al Jiului, se află localitatea Câmpu lui Neag, localitate aparţinătoare din punct de vedere administrativ, de oraşul Uricani.

Biserica localităţii, purtând hramul “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, înfăţişează planul triconc, cu absidele poligonalecu trei laturi; altarul de formă pentagonală, prezintă un uşor decroş.


Biserica a fost construită între anii 1988 şi 1992, când au început lucrările de pictură, în tehnica “Frescă”.


Lăcaşul actual a succedat unei ctitoriri din lemn şi cărămidă, cu hramul “Sfântul Ierarh Nicolae”, ridicată de credincioşii uniţi în anii 1890-1891.

Mînăstirea de la Câmpu lui Neag

Mânăstirea de la Câmpu lui Neag se află localizată la intrarea în localitate, în apropierea Lacului antropicde la Câmpu lui Neag.

Construită în ultimul deceniu, mânăstirea de la Câmpu lui Neag a schimbat faţa unei zone industriale, puternic antropizată de exploatarea huilei.

Mânăstirea se află construită în locul în care în trecut a existat satul Câmpu lui Neag, acesta fiind strămutat pentru deschiderea unei cariere de exploatare a cărbunilor.

Schitul

”Nașterea Maicii Domnului”

din Pleșa

Schitul poarta hramul ,,Nașterea Maicii Domnului”. În anul Domnului 2010, în apropierea localității Câmpu lui Neag, în locul numit Sub Vârful Pleșa, se punea piatra de temelie a unui nou așezământ monahal.

Se află la o altitudine de 1200 de metri, iar calea de acces este puţin dificilă dificilă, deoarece traseul de la DN 66A şi până la Schit se realizează mergând pe o potecă aproximativ o oră, o ora jumătate.

Schitul de maici din „Pleşa” este şi un punct de belvedere de unde poți vedea așternându-se la picioarele tale Câmpu lui Neag și Cheile Buții, iar în depărtare, Șigleul Mare, este locul unde simţi că lumea se așterne la picioarele tale.

 

 

Biserica reformată

Biserica Reformată din Uricani este constituită din comunități parohiale (în maghiară egyházközség). Parohia este comunitatea organizată a membrilor bisericii de pe un teritoriu delimitat, în scopul asigurării serviciilor divine și a celorlalte activități religioase, conform legilor interne și confesiunilor însușite. În cadrul bisericii  femeile și bărbații au același drepturi și obligații

 

     

VisitUricani

2020

web counter

©Soo