• Orașul Uricani este situat în partea de sud-vest a Depresiunii Petroşani, județul Hunedoara, la poalele versanților sudici ai munților Retezat şi a versanților nordici ai munților Vâlcan;
  • În anul 1964, comuna Uricani devine orașul Uricani prin Decretul 798 din 17 Decembrie 1964 privind modificarea anexei la Legea nr. 3/1960 pentru îmbunătațirea împărțirii administrative a teritoriului Republicii Populare Române publicat în Monitorul Oficial al României și intrat în vigoare la data de 18 Decembrie 1964;
  • La data de 11 August 2021, Guvernul României declară orașul Uricani ”Stațiune turistică de interes local”;
  • Coordonatele geografice ale acestui teritoriu sunt: - meridianul de 23°25' longitudine estică şi paralela de 45°45' latitudine nordică faţă de meridianul Greenwich;
  • Este străbătut de la Vest spre Est de Jiul de Vest, râu ce în trecut purta numele de Jiul Românesc;
  • Are o altitudine de 650 – 750 m deasupra nivelului Mării Negre;
  • Se situează în primele 10 orașe ale Românie cu sufrafață teritorială ocupată –  25.141 ha;

Stema orașului Uricani, se compune dintr-un scut tipărit, în furcă răsturnată. În primul cartier, pe albastru, se profilează un baraj, de argint, cu lacul de acumulare. În al doilea cartier, pe fond de aur, o lampă de miner neagră. În ultimul cartier, pe câmp roșu, este reprezentat un cap de cerb, de aur, având între coarne o floare-de-colț (floarea-reginei), de argint. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, formată din trei turnuri crenelate.

Semnificația elementelor însumate:
- barajul și apa simbolizează bogăția hidrografică și turistică a zonei;
- lampa de miner relevă tradiția activității de minerit;
- capul de cerb și floarea amintesc bogăția faunei și a florei din zona alpină a localității;
- coroana murală este un însemn specific care atestă faptul că așezarea este oraș.

VisitUricani

2020

web counter

©Soo