Casa Amici

Casa Amicii este un punct de atracție pentru turiștii aflati în trecere pe ruta Petroșani - Cheile Buții. Aici, într-un peisaj parcă rupt din frumoasele cărți de basme, ești înconjurat de istoria amalgamată a Vîii Jiului și de prezent deopotrivă. În restaurantul, aici modern, aici rustic, în cele câteva clipe în care savurezi gustoasele bucate, indiferent de locul ocupat, ochiul îți este încântat în aceeași măsură. Obiecte istorice minunat armonizate cu arhitectura modernă, te fac să te simti într-un fel aparte.

Muzeul de etnografie şi istorie locală

„Mesajul Străbunilor”

Dincolo de activitatea didactică la clasă, un grup de profesori au întreprins o serie de activităţi educative şi extraşcolare, menite să sprijine formarea a generaţii de copii şi tineri, cunoaşterea istoriei locale, valorifi carea tradiţiilor şi tocmai datorită acestor preocupări au reuşit să constituie o instituţie culturală, un muzeu şcolar prin care să prezinte celor interesaţi tradiţiile şi obiceiurile zonei.

Dorinţa mare a acestui grup inimos de profesori este acum să găsească un spaţiu mai mare pentru muzeu (având în vedere că exponatele sunt totuşi înghesuite în sala de clasă în care funcţionează muzeul) însă tot sub egida şcolii generale.

Muzeul satului momârlănesc

Câmpu lui Neag

 

Înscriindu-se în sistemul tradiţional de construcţii, cu pereţii din bârne  de brad, cu prispă mare la intrare, podele din scândură jeluită şi un puternic iz de lemn de brad, Muzeul satului momârlănesc de la Câmpu lui Neag este un important element de arhitectură locală autentică, specific peisajului rural caracteristic comunităților momârlăneşti.

Inventarul gospodăresc cuprinde vase din lemn pentru lapte şi apă, sărăriţe, cauce şi vase de lut. Textilele de casa – lepedeiele de cânepa, ţoluri de lâna, pricoiţe, ştergare de icoană – înviorează cadrul interior de locuire. Mobilierul este foarte simplu, lucrat de vechi meşteri locali, iar în piesele portuluii tradiţional expuse în interior se remarca simplitatea şi frumuseţea portului tradiţional momârlănesc.

În vasta colecţie se pot observa multitudinea de obiecte folosite în gospodăriile momârlanilor, colecţionate de la diverşi meşteri locali: fus pentru lână, râzboi de ţesut, rindele, felinare, putinei, tocilă, şiştare, bădâniu şi bătător pentru obţinerea untului dar şi multe alte obiecte ce au fost folosite de localnici.

Vizitarea muzeului  va lăsa turistului amintiri plăcute despre trecutul, tradiţiile şi obiceiurile momârlanilor, iar pentru satisfacerea deplină a vizitatorului, acesta poate încerca gustări din bucătăria tradiţională ce poate fi servită la Pensiunea Retezat.

 

Tradiții și meșteșuguri

Eveniment organizat de Primăria Uricani prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Uricani, în fiecare an în perioada ”Zilelor orașului Uricani”, destinat în special tinerilor, în care sunt prezentate tradițiile și meșteșugurile din orașul Uricani.

Evenimentul se desfășoară în cadrul ”Zilelor orașului Uricani” și este o prezentare a activităților din mediul rural al orașului, dar și o încercare de a păstra nealterate meșteșugurile practicate în trecut în zona Văii Jiului.

 

VisitUricani

2020

web counter

©Soo