Speoturism

Deținând aproximativ 18% din teritoriu orașului Uricani, carsul și formele dezvoltate în calcare au o arie de răspândire pe o lungime de 41 km, începând din zona Jiului de Vest și până la Cernișoara.
Raportul dintre numărul de peșteri grupate de-a lungul Jiului și numărul de pesteri din versantul sudic al calcarelor este mare. Studiul statistic al frecvenței peșterilor din perimetrul Jiului de Vest – Cernișoara arătă că în această zonă sunt 630 de peșteri și avene cuprinse în Catalogului sistematic al peșterilor din România (Cristian Goran, 1982), la 32 nu este cunoscută lungimea, iar la alte 73 nu este determinată denivelarea. Peșterile având dezvoltarea sub 10 m nu a fost aproape de loc inventariate și deci nu pot fi luate în considerare în calcule statice.
Cele mai importante peșteri aflate pe cursul superior al Jiului de Vest, în zona orașului Uricani sunt cele de lungimi și denivelări mari, având diferite grade de dificultate și sunt neamenajate, putând fi vizitate doar cu echipament speologic și cu ghid.

Valea de Brazi

Peștera Urșilor 4840 m + 28 m - 50 m 1978 Proteul Hunedoara
Peștera din Valea de Brazi
1140 m
- 25 m
1977
Proteul Hunedoara
Peștera Salamandrelor
358 m
- 22 m
1978
Proteul Hunedoara
Peștera cu nisip
+ 9,5 m
- 34 m
1978
Proteul Hunedoara
Bisericuța
58 m
+ 7,5 m
1978
Proteul Hunedoara
Peștera cu microgururi
244 m
+ 6 m
- 13 m
1978
Proteul Hunedoara
Peștera activă
200 m
+ 3 m
- 7 m
1978
Proteul Hunedoara
   

 

Bulzu Buhii

Peștera de la stânci* 36 m +8 m   1988 Pitonis Uricani

* dezvoltată în conglomerate

Arsa

Peștera din Arsa* 57 m   - 4 m 1985

Pitonis Uricani

Peștera Murgului*
26 m
1985

Pitonis Uricani

* Loc de refugiu al locuitorilor din zona în perioadele în care turcii de la Ada-Kaleh atacau populația din vestul Văii Jiului

Dodoconi

Peștera Dodoconi 170 m +3   1978 Proteul Hunedoara
Avenul din Dodoconi
127 m
 
- 17 m
1979
Proteul Hunedoara
Peștera de la conacul lui Hobiceanu
25 m
+ 11,5 m
 
1979
Proteul Hunedoara
   

 

Piatra Topliței

Peștera Toplița * 2150 m + 23 m - 5 m 1966

Focul viu

Peștera nr. 2 din Piatra Topliței 50 m   - 1 m 1966

Focul viu

* Peștera a fost descoperită de pădurarul Pantelimon Todea

Arcanu

Peștera de gheață din Arcanu 176 m   - 14 m    
Peștera lui Intzi         Rhinolophus

Buta sat

Peștera Alunii negrii 3280 m + 20 m - 23 m   Focul Viu
Peștera cu pilieri din Pârâul Negrului
162 m
- 23 m
Focul Viu
Peștera lui Stanciu
161 m
- 31m
Amenajată *

* Peștera a fost amenajată pentru a fi vizitată de Comexim R Lupeni

Rostoveanu

Peștera nr. 1
748 m
- 50,5 m
Focul Viu
Peștera nr. 2
438 m
- 48 m
Focul Viu
Peștera nr. 3
262 m
- 34 m
Focul Viu
Peștera nr. 4
155 m
- 44 m
Focul Viu

Cheile Buții

Peștera Echilibrului 72 m   - 10    
Peștera Diaclazelor
78,6 m
Peștera cu Lemne
84 m
+ 6,5 m
- 5,5 m
Avenul din Pleșa
37 m
- 31 m

Câmpu Mielului

Avenul cu gheațî din Dâlma brazilor vineți 70 m   - 55 m   CS Emil Racoviță
Avenul nr. 1 din Piatra albă
25 m
- 10 m
CS Emil Racoviță
Avenul din Stâna Tomii
164 m
- 136 m
1970

Speo Z

Focul Viu

Avenul mare din Scocul cu gheață
188 m
- 92 m
CS Emil Racoviță
Podul suspendat din Scocul Urzicarului
73 m
+ 15 m
CS Emil Racoviță

Câmpușel

Peștera nr. 4 din Scorota 377 m + 3 m - 24 m  

CS Emil Racoviță

Hidrocarst

Peștera Zeicului *
260 m
+ 20
- 38 m
 
Focul Viu
Peștera cu corali
83 m
+ 8
   
CS Emil Racoviță
Peștera Dâlma cu brazi
226 m
+ 7 m
   
CS Emil Racoviță
Peștera nr. 5 de deasupra ponorului 4
320 m
_ 51 m
 
CS Emil Racoviță
Avenul Mare cu zăpadă din Găuroane
197 m
+ 86 m
   
CS Emil Racoviță
Peștera nr. 7 din Dâlma cu brazi
128 m
- 4 m
 
CS Emil Racoviță
Podul natural din Cioaca Ursului
21 m
- 3 m
 
CS Emil Racoviță
Peștera mare din Cioaca Ursului
302 m
- 28 m
 
CS Emil Racoviță
Podul suspendat de sub Iorgovanu
12 m
+2 m
   

* adăpostul haiducului Zeicu

 

     

Sursa: Cristian Goran - Catalogului sistematic al peșterilor din România, București, 1982

Video: Ioan Iușan, Călin Golgoțiu, Exploring Romania

VisitUricani

2020

web counter

©Soo